Stimulans voor betere afvalscheiding

Wijziging tarieven voor GFT en restafval in 2015
Met ingang van 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeente Heerlen geheel gratis hun groente-, fruit- en tuinafval (GFT) aanbieden. Het tarief om de GFT-container te laten legen, wordt dan afgeschaft; het tarief om de restafval-container te laten legen, gaat juist omhoog. Mensen die hun afval goed scheiden hoeven per saldo niet meer te betalen. De gemeente wil met deze nieuwe maatregel inwoners stimuleren om tot een nog betere afvalscheiding te komen.

Inwoners van Heerlen hoeven niet te betalen voor de kilo’s GFT-afval die zij aanbieden, maar wel betalen zij een tarief om de GFT-container te laten legen. Op 1 januari 2015 wordt dit tarief afgeschaft. In plaats van € 3,40 (140 liter-container) of € 4,60 (240 liter-container) te betalen, kunnen inwoners dan helemaal gratis van hun GFT-afval afkomen.

Continue Reading

Kindervakantiewerk 2014

Buiten is het weer eens een zomerse regendag. Een fotokijkdag zeiden we vroeger bij ons thuis, en zodoende geniet ik weer even van 3 dolle dagen aan het begin van de zomervakantie. Het Kindervakantiewerk van de wijken GMS , MSP en Molenberg.
45 Deelnemers uit 3 wijken samen met 16 vrijwilligers, er waren oude bekende maar ook nieuwe gezichten.

Onze eerste dag was een sportieve dag met ook zijn knusse momentjes. We waren deze dag te gast bij Sporting Heerlen. De sportievelingen gingen onder begeleiding van de voetbaltrainers deelnemen aan een voetbal clinic met als afsluiting heus wedstrijdje. op andere plekjes van het terrein waren andere activiteiten: er was een water estafette, met spons zo snel en zo droog mogelijk het water  te verplaatsen maar ook ontstond er een klein turn hoekje, of waren sommige bezig met denk spelletjes als :”ik ga op vakantie en ik neem mee...” , de parkeerplaats was het domein van onze Picasso's waar een mooie schilderij van tekeningen ontstond er. Maar ook spontane acties als het vast tapen van een van de vrijwilligers en het touwtje springen waren erg leuk. Voor de een was het wat minder leuk voor de ander juist een uitdaging namelijk de speurtocht. De kleintjes liepen zo lekker na de speeltuin waar ze uren gespeeld en plezier hebben gehad, de grootste moesten er op los puzzelen om hun weg te vinden.

Continue Reading

Aanpak hennepplantages

De risico’s van hennepplantages worden vaak onderschat en ruimen van plantages werkt onvoldoende. Dat is de reden voor een pilot in Heerlen waarbinnen gewerkt wordt aan een nieuwe aanpak van de hennepproblematiek. Hierin wordt samengewerkt door politie, Openbaar Ministerie, dienst Domeinen, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Enexis, de Belastingdienst en de gemeente Heerlen. Ambitie is het einde van de overlast en gevaarzetting in de buurten te realiseren en de ondermijning die uitgaat van illegale hennephandel te bestrijden. Daartoe wordt extra ingezet op de aanpak van plantages zodat zo veel mogelijk hennepkwekerijen worden geruimd. Naast het vergroten van de pakkans is het nodig de oorzaken die ten grondslag liggen aan de illegale hennepteelt, weg te nemen.

Continue Reading

Jaar van de mijnen

Insteek op programmering vanuit de samenleving

Programmaplan Jaar van de mijnen in 2015

Het college heeft ingestemd met het programmaplan voor het Jaar van de Mijnen 2015 en gaat dit nu voorleggen aan de raad voor definitieve vaststelling. In het programmaplan staan de themalijnen en sleutel-begrippen die de basis vormen voor de invulling van het programma. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het uiteindelijke programma tot stand komt vanuit de samenleving èn in samenwerking met andere gemeenten uit de mijnstreek en Provincie Limburg. Onder meer door initiatieven vanuit wijken, oud-mijnwerkers, het culturele veld, economische partijen en onderwijspartners

Continue Reading

Werk voor Heerlen

Werk- en leerwerkbedrijf in één

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de oprichting van de stichting ‘WerkvoorHeerlen’ (WvH). Dit is een werk- en leerwerkbedrijf in één. De stichting biedt passend werk aan WSW’ers en leerwerkplekken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In eerste instantie gaat het om werk in het groenbeheer. Later wordt dat uitgebreid met ander werk in de openbare ruimte en taken voor uitvoering van de Wmo. De begeleiding van de mensen wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Werkgelegenheid en Sociale zaken.

Continue Reading

Burgernet

Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Bent u alert en wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet!
Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen of om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt.
Daarnaast kunt u ook, via uw e-mail geïnformeerd over tal van veiligheidsaspecten bij u in de buurt. 

Wat is Burgernet?

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie, de gemeente en u als burger met als doel om de veiligheid in uw eigen leef- en werkomgeving te bevorderen.

Hoe werkt Burgernet?

Via uw vaste of mobiele telefoon ontvangt u een ingesproken bericht of u ontvangt per sms een tekstbericht. Daarin wordt u verzocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon en/of voertuig. Zo helpt u direct bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of vermist kind. Hebt u op basis van het bericht een tip voor de politie? Bel dan met het speciale Burgernetnummer: 0800-0011. Dit nummer is gratis.
Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht over de afloop van de betreffende actie. Uiteraard zijn aan deze berichten geen kosten verbonden.

Continue Reading

Buurthulp

Sinds 2010 zijn in MSP 18 buurthulpen aan het werk. Actieve mannen en vrouwen tussen de 25 en 65 jaar die iedereen in MSP die wat extra hulp kan gebruiken, helpen bij klusjes in en rond het huis. De buurthulpen doen geen grote klussen, maar zijn zeer handig voor kleine herstelwerkzaamheden: het opruimen van de tuin, een boodschapje of het ophangen van een schilderij. Ook kunt u een buurthulp vragen om samen boodschappen te doen, de krant voor te lezen of een uurtje gezelschap. Als er even ruimte vrij is, bieden de buurthulpen bovendien ondersteuning aan de woningcorporaties of helpen ze de medewerkers van Beheer & Onderhoud met hun werk aan het groen.

Deze dienst is inmiddels ook beschikbaar voor GMS
Iedereen met een uitkering of een minimuminkomen kan meedoen met het project dat deel uitmaakt van Baanbrekend Werk of een beroep doen op de buurthulpen. De service kost helemaal niets.

Loop eens binnen in het pand van de Buurthulpen aan de Kasteellaan 129 of bel met 045 - 785 1269