Aanpak hennepplantages

De risico’s van hennepplantages worden vaak onderschat en ruimen van plantages werkt onvoldoende. Dat is de reden voor een pilot in Heerlen waarbinnen gewerkt wordt aan een nieuwe aanpak van de hennepproblematiek. Hierin wordt samengewerkt door politie, Openbaar Ministerie, dienst Domeinen, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Enexis, de Belastingdienst en de gemeente Heerlen. Ambitie is het einde van de overlast en gevaarzetting in de buurten te realiseren en de ondermijning die uitgaat van illegale hennephandel te bestrijden. Daartoe wordt extra ingezet op de aanpak van plantages zodat zo veel mogelijk hennepkwekerijen worden geruimd. Naast het vergroten van de pakkans is het nodig de oorzaken die ten grondslag liggen aan de illegale hennepteelt, weg te nemen.

Continue Reading

Raad van State doet uitspraak

Gedeeltelijke sloop ’t Loon was terecht

De gemeente Heerlen heeft in december 2011 goed gehandeld met het besluit om een deel van winkelcentrum ’t Loon te laten slopen. De Raad van State in Den Haag heeft dit vanmorgen in een uitspraak bevestigd.
Door beweging in de ondergrond dreigde een deel van ’t Loon in december 2011 te verzakken. In eerste instantie is een noodverordening afgekondigd en later heeft de burgemeester de opdracht gegeven tot sloop van een deel van het complex.
Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend door de Vereniging van Eigenaren van ’t Loon, NSI, Q-Park en Vrancken Herenmodes. Zowel de gemeente als de rechtbank in Maastricht hebben dit bezwaar eerder ongegrond verklaard.

Speeltuin

Precies tussen Zeswegen en Nieuw Husken, gelegen aan de Mijnzetellaan,
ligt Speeltuin De R

Rollebollebult.

De Rollebollebult is een kleine, maar gezellige speeltuin die gerund wordt door een enthousiast team van vrijwilligers. De Rollebollebult voorziet de kinderen uit de wijken Zeswegen, Nieuw Husken, Musschemig, Beersdal en Eikenderveld van veel speelplezier op loopafstand. 
Speeltuin De Rollebollebult heeft een leuk gebouw waar bij slecht weer ook binnen geschuild en geknutseld kan worden. Het gebouw is uiteraard voorzien van toiletten voor kids en ouders en een verschoningsmogelijkheid voor de allerkleinsten. Verder hebben 

we een gezellig terras met voldoende zitplaatsen. Maar ook door de speeltuin verspreid vindt u bankjes en picknicktafels. Uiteraard zijn er ook drankjes, ijsjes en diverse versnaperingen te koop. Voor verjaardagsfeestjes bieden we speciale mogelijkheden.

Continue Reading

Burgeronderzoek 2013

Stabiele positieve tendens in Heerlen

Resultaten burgeronderzoek 2013

De resultaten van het burgeronderzoek 2013 zijn bekend en laten een neutrale tot positieve ontwikkeling zien hoe inwoners van Heerlen hun woon- en leefomgeving beoordelen. Dat is opvallend, omdat een aanhoudende economische malaise normaal gesproken een negatieve invloed heeft.De beleving van veiligheid en leefbaarheid is grosso modo stabiel.

Positieve ontwikkelingen zijn: toegenomen maatschappelijke participatie, hogere tevredenheid over beheer en onderhoud van groen en straat en een daling van de beleving van verloedering.

Continue Reading

Controle woningen tijdens vakantie gestaakt

Politie en Bureau Handhaving van gemeente Heerlen stoppen met de extra controles van leegstaande woningen tijdens vakantieperioden.

Politie in Limburg is gestopt met de zogeheten ‘vakantiekaarten’. Mensen konden hiermee de afgelopen jaren bij de politie hun vakantieperiode opgeven. Toezichthouders van Bureau Handhaving gingen vervolgens bij de aangemelde adressen langs voor controle. Zo hielden ze in Heerlen een extra oogje in het zeil terwijl de bewoners op vakantie waren.

Continue Reading

Jaar van de mijnen

Insteek op programmering vanuit de samenleving

Programmaplan Jaar van de mijnen in 2015

Het college heeft ingestemd met het programmaplan voor het Jaar van de Mijnen 2015 en gaat dit nu voorleggen aan de raad voor definitieve vaststelling. In het programmaplan staan de themalijnen en sleutel-begrippen die de basis vormen voor de invulling van het programma. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het uiteindelijke programma tot stand komt vanuit de samenleving èn in samenwerking met andere gemeenten uit de mijnstreek en Provincie Limburg. Onder meer door initiatieven vanuit wijken, oud-mijnwerkers, het culturele veld, economische partijen en onderwijspartners

Continue Reading

Werk voor Heerlen

Werk- en leerwerkbedrijf in één

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de oprichting van de stichting ‘WerkvoorHeerlen’ (WvH). Dit is een werk- en leerwerkbedrijf in één. De stichting biedt passend werk aan WSW’ers en leerwerkplekken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In eerste instantie gaat het om werk in het groenbeheer. Later wordt dat uitgebreid met ander werk in de openbare ruimte en taken voor uitvoering van de Wmo. De begeleiding van de mensen wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Werkgelegenheid en Sociale zaken.

Continue Reading

Burgernet

Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Bent u alert en wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet!
Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen of om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt.
Daarnaast kunt u ook, via uw e-mail geïnformeerd over tal van veiligheidsaspecten bij u in de buurt. 

Wat is Burgernet?

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie, de gemeente en u als burger met als doel om de veiligheid in uw eigen leef- en werkomgeving te bevorderen.

Hoe werkt Burgernet?

Via uw vaste of mobiele telefoon ontvangt u een ingesproken bericht of u ontvangt per sms een tekstbericht. Daarin wordt u verzocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon en/of voertuig. Zo helpt u direct bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of vermist kind. Hebt u op basis van het bericht een tip voor de politie? Bel dan met het speciale Burgernetnummer: 0800-0011. Dit nummer is gratis.
Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht over de afloop van de betreffende actie. Uiteraard zijn aan deze berichten geen kosten verbonden.

Continue Reading

Buurthulp

Sinds 2010 zijn in MSP 18 buurthulpen aan het werk. Actieve mannen en vrouwen tussen de 25 en 65 jaar die iedereen in MSP die wat extra hulp kan gebruiken, helpen bij klusjes in en rond het huis. De buurthulpen doen geen grote klussen, maar zijn zeer handig voor kleine herstelwerkzaamheden: het opruimen van de tuin, een boodschapje of het ophangen van een schilderij. Ook kunt u een buurthulp vragen om samen boodschappen te doen, de krant voor te lezen of een uurtje gezelschap. Als er even ruimte vrij is, bieden de buurthulpen bovendien ondersteuning aan de woningcorporaties of helpen ze de medewerkers van Beheer & Onderhoud met hun werk aan het groen.

Deze dienst is inmiddels ook beschikbaar voor GMS
Iedereen met een uitkering of een minimuminkomen kan meedoen met het project dat deel uitmaakt van Baanbrekend Werk of een beroep doen op de buurthulpen. De service kost helemaal niets.

Loop eens binnen in het pand van de Buurthulpen aan de Kasteellaan 129 of bel met 045 - 785 1269